Walka o fundusze unijne

Fundusze unijne, zwłaszcza te, wypłacane w postaci dotacji, w znaczący sposób odmieniły obraz polskiej gospodarki. Ich korzystny wpływ zaobserwować można niemalże na każdym kroku. Niestety, nie dość, że ciężko jest znaleźć się w gronie beneficjentów, to dodatkowo pamiętać należy o tym, że nierzadko rozliczanie projektów unijnych jest jeszcze trudniejsze niż uzyskanie na nie wsparcia (więcej: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/).

Pisanie wniosku o dotację

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Wniosek o dotację jest bardzo szczegółowo sprawdzany przez komisję weryfikującą, odpowiedzialną za przydzielanie środków w ramach konkretnego konkursu. Nic więc dziwnego, że najczęściej zadanie jego opracowania zleca się wykwalifikowanej firmie doradczej, która mogąc się posiłkować specjalistami z wielu dziedzin jest w stanie należycie go przygotować, pozostając naturalnie we ścisłej współpracy z firmą dla której wniosek ten się sporządza. Nie jest to łatwe zadanie, bowiem wymagana jest tu specjalistyczna wiedza z zakresu:

  • prawa,
  • ekonomii,
  • marketingu,
  • analizy finansowej,
  • i techniki.

Istotnym jest, by wnioski cechowały się wysoką jakością treści, zarówno od strony technicznej, merytorycznej i koncepcyjnej.

Niezbędne jest tu zachowanie wymaganej spójności, logiki i przede wszystkim zastosowanie dobrze przemyślanych, pod kątem kryteriów w oparciu o które urzędnicy dokonują oceny projektów zapisów.

Comments are closed.