Typowe cechy biznesplanu

Marzec 31, 2014 by Biznes plan No Comments

Podczas tworzenia biznesplanu nie można zapomnieć o pewnych zasadach. Niektóre programy stawiają trudne wymagania wnioskodawcom – takie, które pozwolą udowodnić, że są potencjalni przedsiębiorcy są w stanie spełnić konkretne wytyczne programowe oraz konkursowe.

Każdy beneficjant przygotowujący dany projekt inwestycyjny dla firmy musi pamiętać, że ma on omawiać nową inwestycję, która powinna wpłynąć na większą konkurencyjnośćKażdy beneficjant przygotowujący dany projekt inwestycyjny dla firmy musi pamiętać, że ma on omawiać nową inwestycję, która powinna wpłynąć na większą konkurencyjność. Powiększa się wielkość dodana, przez którą się rozumie produkcja nowych produktów, usług, a także ulepsza działanie całego przedsiębiorstwa dzięki przeprowadzanym innowacjom.

Pisząc plany, należy wyjść od analizy strategicznej firmy, inaczej mówiąc – od sytuacji wyjściowej na lokalnym rynku. Po przeprowadzeniu analiz powinny ujawnić się mocne i słabe strony firmy, a także ewentualne zagrożenia. Analiza powinna wskazać jasno, co może utrudniać dalszy rozwój przedsiębiorstwa i objaśniać, jak projekt walczący o dofinansowanie będzie je usuwał z drogi przedsiębiorcy. Krótko podsumowując, w biznesplanie należy jasno zawrzeć:

  • jasno sprecyzowaną matrycę logiczną przedsięwzięcia,
  • analizę produkcyjną,
  • analizę przewidywanych wyników biznesowych,
  • gwarancję na to, że projekt będzie trwały i przewidziany na wiele lat,
  • dokumentację aplikacyjną przygotowaną w spójny sposób.

Jeśli nadal nie wiesz, jak ma wyglądać dobrze zredagowany biznesplan, wpisz w wyszukiwarce internetowej miejscowość, w której szukasz pomocy, a także następującą frazę: biznes plan Poznań. Wynki wyszukiwania obejma wiele wyników, warto im się dokładnie przyjrzeć (więcej: http://www.strategor.pl/biznesplany/).

Comments are closed.