Walka o fundusze unijne

Fundusze unijne, zwłaszcza te, wypłacane w postaci dotacji, w znaczący sposób odmieniły obraz polskiej gospodarki. Ich korzystny wpływ zaobserwować można niemalże na każdym kroku. Niestety, nie dość, że ciężko jest znaleźć się w gronie beneficjentów, to dodatkowo pamiętać należy o tym, że nierzadko rozliczanie projektów […]

Dotacje unijne dla firm

Pozyskiwanie funduszy unijnych dla przedsiębiorstw jest możliwe w zakresie takich programów jak: Kapitał Ludzki, Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka (więcej: http://www.poig.gov.pl/Strony/default.aspx). Działy dotyczące projektów o szerszym zasięgu otrzymają dotację w zakresie danych programów krajowych. Jeżeli chodzi o projekty o małym zasięgu, przewidujące skromniejsze wydatkowanie, […]

Polityka spójności w Unii Europejskiej

Główne Cele Polityka ta zakłada wspieranie zabiegów prowadzących do kompensacji położenia ekonomicznego i społecznego we wszystkich obszarach Unii Europejskiej przez pozyskiwanie funduszy unijnych. To działanie Unii Europejskiej ma na celu zmniejszenie rozdźwięku na poziomie ewaluacji regionów, a także likwidację zacofania regionów nieprzystosowanych finansowo, szczególnie terenów […]