Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o przyznanie kredytu technologicznego

Przedsiębiorcy prowadzący małe i średnie firmy mogą ubiegać się o przyznanie kredytu technologicznego, którego celem jest wdrożenie nowej technologii lub też wykonanie inwestycji technologicznej w przedsiębiorstwie. Aby móc się ubiegać o kredyt technologiczny (o którym więcej na stronie: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/), do składanego wniosku, dołączyć należy także: