Rozliczanie projektów unijnych

Rozliczanie projektów unijnych to wbrew temu co mogłoby się wydać, wcale do prostych zadań nie należy, o czym okazję miał zapewne przekonać się nie jeden przedsiębiorca, który właśnie przed koniecznością rozliczenia się z pozyskaniem dotacji stanął. Jaki jest powód takiego stanu rzeczy? Trudno go określić, chociażby dlatego, że jest tych powodów co najmniej kilka.

Problemy z rozliczaniem projektów unijnych

Rozliczanie projektów unijnych to wbrew temu co mogłoby się wydać, wcale do prostych zadań nie należy, o czym okazję miał zapewne przekonać się nie jeden przedsiębiorca, który właśnie przed koniecznością rozliczenia się z pozyskaniem dotacji stanął

Autor zdjęcia: kenteegardin

Stojący przed koniecznością rozliczenia projektów unijnych przedsiębiorca, ma na pewno o czym myśleć. Począwszy od prowadzenia samego projektu, osiągania wskaźników, jak i również ścisłego nadzoru nad wydatkami. Co kupić? Które wydatki można przesunąć? Jakiego ryzyka lepiej nie podejmować? Rozliczanie projektów unijnych wymaga ciągłego odpowiadania na takie właśnie pytania. Poza tym koniecznym jest bieżące monitorowanie terminów dotyczących płatności oraz spraw, których załatwienie jest bezpośrednio związane z rozliczeniem projektu. Koniecznym jest również utrzymywanie nienagannego porządku w dokumentacji związanej z dofinansowanym projektem.

Ewentualne trudności jakie mogą wyniknąć podczas rozliczania projektów unijnych, związane mogą być również z przygotowaniem, zgodnych z obowiązującymi wytycznymi oraz w zgodzie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wniosków o:

  • płatność zaliczkową,
  • płatności pośrednie,
  • płatność końcową.

Rozliczanie projektów unijnych (więcej o procedurze: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/) wiąże się również z koniecznością przygotowywania:

  • wytycznych dla firmy księgowej,
  • pism na każdym etapie realizacji projektu,
  • pism na etapie rozliczania wniosku o płatność,
  • oświadczeń na każdym etapie realizacji projektu,
  • oświadczeń na etapie rozliczania wniosku o płatność.

Rzecz jasna przed rozliczającym się z projektu unijnego przedsiębiorcą, stoi jeszcze konieczność sprawdzania faktur, kosztorysów, umów dostawcami, rachunków oraz protokołów. W razie konieczności przedsiębiorca musi być również w stanie sporządzić wniosek o aneks dotyczącym chociażby przesunięcia wydatków w trakcie realizacji projektu.

Jak widać, rozliczanie projektów wymaga całkiem sporo wysiłku oraz czasu, co z jednej strony oznacza dość duże ryzyko zaistnienia błędu, z drugiej natomiast oznacza konieczność poświecenia sporej uwagi sprawom nie do końca i nie bezpośrednio związanym ze sprawami firmy. Innymi słowy – rozliczanie projektów, to zadanie dla profesjonalistów. Tylko bowiem solidne doświadczenie oraz fachowa wiedza umożliwia przeprowadzenie tego procederu w sposób szybki, sprawny i co najważniejsze, bezbolesny.

Comments are closed.