Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

W przypadku projektów współfinansowanych ze środków unijnych, pozytywne rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji i podpisanie umowy, to jedynie część działań związanych z realizowaniem inwestycji tego rodzaju. Pamiętać musimy, bowiem o tym, że równie ważne jest także poprawne rozliczanie projektów unijnych. Niestety, w praktyce nie zawsze jest to proste.

Łatwo nie jest

W przypadku projektów współfinansowanych ze środków unijnych, pozytywne rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji i podpisanie umowy, to jedynie część działań związanych z realizowaniem inwestycji tego rodzaju

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Każdy, kto przechodził drogę ubiegania się o przyznanie dotacji doskonale wie doskonale, że już samo poprawne sporządzenie wniosku o dotację i skompletowanie niezbędnych załączników jest bardzo pracochłonne. Trzeba, bowiem:

  • wnikliwie zapoznać się z treścią dokumentacji konkursowej,
  • określić dobrze wartość projektu, który chce się zrealizować,
  • sprecyzować terminy realizacji projektu,
  • wypełnić należycie wniosek o udzielenie dofinansowania,
  • przygotować niezbędne załączniki,
  • sporządzić biznes plan,
  • etc.

Oczywistym jest, że należyte przygotowanie tego wszystkiego, że wymaga sporych nakładów pracy i czasu, a i tak, mimo naszego dużego zaangażowania nie mamy pewności, że urzędnicy nie znajdą w naszej dokumentacji jakiegoś błędu, który sprawi, że dokumenty trzeba będzie korygować.

Comments are closed.