Projekty unijne – ciężko otrzymać dofinansowanie i ciężko jest je rozliczyć

Każdy, kto zetknął się z projektami unijnymi, ma świadomość jak zawiłym procesem jest ich pozyskanie. Błędem jest jednak przyjęcie założenia, że tylko pozyskiwanie pieniędzy jest tu kłopotliwe. Nie mniej trudne (a niektórzy uważają nawet, że trudniejsze), jest rozliczanie projektów unijnych (więcej: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/).

Warto zadbać o to zawczasu!

Jeśli opracowując wniosek o przyznanie funduszy unijnych nie ma się na uwadze faktu, że trzeba je również rozliczyć, pojawić mogą się trudności

Autor zdjęcia: reynermedia

Jeśli opracowując wniosek o przyznanie funduszy unijnych nie ma się na uwadze faktu, że trzeba je również rozliczyć, pojawić mogą się trudności. Ich wystąpienie to nie lada problem dla beneficjenta dotacji, bowiem w przypadku gdyby podważone zostały wydatki, nie uzyska się za nie zwrotu, lub też, w przypadku, gdy nastąpiła wypłata zaliczkowa – trzeba będzie pieniądze te zwrócić. Biorąc pod uwagę fakt jak kosztowne inwestycje finansowane są z takich źródeł, może być to istotna komplikacja, która nierzadko może doprowadzić nawet do bankructwa podmiot, który o środki unijne się starał.

Z pewnością należy, więc zawczasu wykazać się zapobiegliwością i wyprzedzać pewne wydarzenia, a już na pewno je przewidywać. W przypadku projektów finansowanych z funduszy unijnych nie może być również mowy o tym, by doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy. Nie dość, że finansowane mogą być tylko ściśle określone wydatki, to dodatkowo muszą być one należycie udokumentowane. W przeciwnym wypadku, z pewnością zostaną one podważone.

Comments are closed.