Dotacje dla firm

Styczeń 20, 2015 by Biznes plan No Comments

Ubiegając się o dotacje dla firm, bardzo często wymagane jest dołączenie planu biznesowego. Konstrukcja biznes planu najczęściej jest tworzona w ten sposób, by był on analizą płynności finansowej firmy wraz z opisem szczegółów wdrażania planowanej inwestycji.

Konieczne elementy biznes planu

Na ogół, konstruując plan biznesowy, należy zamieścić w nim informacje odnośnie:

 • płynności finansowej przedsiębiorstwa,

  Ubiegając się o dotacje dla firm, bardzo często wymagane jest dołączenie planu biznesowego

  Autor zdjęcia: Nicholas Erwin

 • szczegółów dotyczących wdrażania inwestycji,
 • planu wykonawczego,
 • informacje o firmie,
 • analizy rynku,
 • planu finansowego,
 • itp.

Płynność finansowa przedsiębiorstwa

Płynność finansowa jest dla każdej firmy bardzo istotna. Jak okazuje się w praktyce jest ona dość trudna do utrzymania w obecnych realiach rynkowych. Wiele zyskownych firm upadło w ostatnich latach właśnie, z powodu trudności z płynnością finansową. Nic więc dziwnego, że płynność finansowa firmy badana bardzo wnikliwie przed podjęciem przez dany podmiot czy instytucję finansującą decyzji o tym, czy przydzielić firmie środki o które wnioskuje.

Szczegóły wdrażania inwestycji

Nawet najlepsza strategia i pięknie ułożone dokumenty z planami stanowią tylko teorię do momentu aż rozdzielimy odpowiednio zakres odpowiedzialności. W biznesie należy podążać zgodnie z założonymi szczegółami wdrażania inwestycji, aby osiągnąć zamierzone rezultaty.

Analiza rynku

Bardzo istotnym czynnikiem, który decyduje o sukcesie danego przedsięwzięcia jest właściwe osadzenie biznesu w realiach rynkowych. Aby móc skutecznie funkcjonować na określonym rynku, konieczne jest posiadanie rozeznania w nim, w tym zwłaszcza konieczna jest wiedza odnośnie poczynań zagrażającej nam na tym rynku konkurencji. Bardzo istotnym jest też posiadanie planu biznesowego na dalszy horyzont czasowy. Dobry biznes to nie tylko działanie tu i teraz, ale także planowanie z odpowiednim wyprzedzeniem gdzie chcemy być z naszą firmą za rok, czy dwa.

Plan finansowy

Plan finansowy tworzony na potrzeby planu biznesowego powinien zawierać w sobie wszelkie podstawowe szacunki finansowe, w tym zwłaszcza kwestie takie jak:

 • sprzedaż,
 • przepływ gotówki
 • zyski.

Dokument na miarę potrzeb

Starając się o dotacje dla firm, należy pamiętać, że dokument ten powinien być ściśle dopasowany do wymagań stawianych przez podmiot finansujący. Nie ma więc możliwości utworzenia „szablonu”, który wykorzystamy przy kilku wnioskach.

Od strony praktycznej, nie zaleca się tworzenia planu biznesowego w tej kolejności, w jakiej zamierzamy zaprezentować plan biznesowy jako gotowy dokument (kilka słów więcej pod linkiem: http://www.biznesforum.pl/jak-napisac-biznes-plan-vt10235.html). Poszczególne części planu warto więc pisać w innej kolejności niż wynikałoby to z końcowego układu dokumentu, później dopiero „składając” go w odpowiednią całość.

 

Comments are closed.