Działaj kompleksowo – uchroń firmę od niepotrzebnych wydatków

Jeżeli planujesz wziąć udział w akcji dotacyjnej realizowanej w ramach jednego z unijnych programów wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w ich działalności na lokalnym rynku, pamiętaj, że twoje szanse na otrzymanie dotacji uzależnione są od wielu czynników związanych z działaniami przygotowawczymi oraz kompletowaniem dokumentów niezbędnych […]

Prawidłowe rozliczenie przyznanej dotacji

Przedsiębiorcy odkąd tylko istnieje taka możliwość, bardzo zabiegają o przyznanie ich firmom dotacji. Środki pozyskane w ten sposób umożliwiają, bowiem rozwój przedsiębiorstwa, jego modernizację czy też restrukturyzację. Są pewnego rodzaju szansą na to, by ziścić plany i założenia o wcieleniu w życie, których wcześniej nie […]

Dotacje unijne to szansa dla wszystkich

Dotacje unijne Poznań stwarzają Polsce możliwość osiągnięcia znaczącego wzrostu gospodarczego. Z dotacji unijnych skorzystać może także każdy z nas, otrzymując na przykład:

Jak wygląda etap planowania zakładania własnej firmy

W momencie, kiedy zastanawiamy się nad założeniem firmy, należy także zacząć myśleć także o skonstruowaniu biznesplanu. Na samym początku należy uświadomić sobie, czy znajdą się potencjalni klienci na oferowane usługi, produkty. Warto postawić pytanie, jakie mam zaplecze technologiczne, jak wprowadzić innowacyjne rozwiązanie, gdzie zlokalizować siedzibę […]

Dotacje unijne dla firm

Pozyskiwanie funduszy unijnych dla przedsiębiorstw jest możliwe w zakresie takich programów jak: Kapitał Ludzki, Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka (więcej: http://www.poig.gov.pl/Strony/default.aspx). Działy dotyczące projektów o szerszym zasięgu otrzymają dotację w zakresie danych programów krajowych. Jeżeli chodzi o projekty o małym zasięgu, przewidujące skromniejsze wydatkowanie, […]

Polityka spójności w Unii Europejskiej

Główne Cele Polityka ta zakłada wspieranie zabiegów prowadzących do kompensacji położenia ekonomicznego i społecznego we wszystkich obszarach Unii Europejskiej przez pozyskiwanie funduszy unijnych. To działanie Unii Europejskiej ma na celu zmniejszenie rozdźwięku na poziomie ewaluacji regionów, a także likwidację zacofania regionów nieprzystosowanych finansowo, szczególnie terenów […]

Wielkość dotacji, udział środków własnych, czas wdrażania projektów

W ogłoszeniu konkursowym przeważnie określa się maksymalną stawkę dofinansowania, o jaką można ubiegać się w ramach rozpisanego konkursu. W sytuacjach, które uzasadnia rodzaj zlecanego zadania, samorząd województwa nie musi ograniczać kwoty dotacji. Samorząd danej jednostki terytorialnej powierza lub wspiera realizację zadań przez organizacje pozarządowe i […]