Dotacje – aby je dostać i … nie musieć zwracać

Niewątpliwie dla wielu osób szczytem marzeń jest przyznanie dotacji i pozyskanie w ten sposób środków na realizację swojego projektu. W rzeczywistości, gdy jednak znajdziemy się w grupie szczęśliwców, pamiętać musimy również o tym, że czeka nas rozliczanie projektów unijnych, które musi zostać przeprowadzone w odpowiedni […]

Walka o dotacje… i walka z poprawnym rozliczeniem przyznanej dotacji

Dla wielu osób szczytem marzeń jest uzyskanie dotacji. Fala entuzjazmu jednak trochę opada gdy nadchodzi kolej na rozliczanie projektów unijnych (o czym także pod linkiem: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/). Dla wielu osób zaskoczeniem jest, że rozliczanie dotacji odbiega tak mocno od prowadzenia codziennej działalności gospodarczej. W normalnych warunkach […]

Odpowiednie rozliczanie projektów unijnych

Zdobycie dotacji jest bez wątpienia sukcesem. Nie wolno nam zapominać jednak o tym, że do pełnej radości konieczne jest także odpowiednie rozliczanie projektów unijnych. 

Czy warto korzystać z dotacji?

Niewątpliwie dotacje unijne Poznań są przez wiele osób bardzo pożądane. Do głównych zalet finansowania danego przedsięwzięcia ze środków pochodzących z dotacji zalicza się możliwość otrzymania pomocy bezzwrotnej. Stanowi to zasadniczą różnica na tle finansowania dłużnego, gdzie otrzymane środki muszą zostać w określonym czasie zwrócone, najczęściej […]

Rozliczenie projektów unijnych – o czym nie można zapomnieć?

W przypadku realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, należy dołożyć wszelkich starań, aby rozliczenie dofinansowania odbyło się  terminie i w wymaganej do tego formie. Nierozliczenie projektów finansowanych ze środków unijnych, lub też nieterminowe ich rozliczenie to działanie, które jest niezgodne z prawem. Rozliczanie projektów unijnych jest […]

Obowiązek dokonania rozliczenia dotacji

Realizując zadania publiczne, pamiętać należy o konieczności dokonania rozliczenia przyznanej dotacji. Rozliczenie dotacji nastąpić musi na ogół w nieprzekraczalnym terminie trzydziestu dni od dnia zakończenia realizacji inwestycji (o czym także pod linkiem), chyba, że zostało to inaczej określone podczas podpisywania umowy o przyznanie środków.

W jaki sposób należy rozliczać przyznaną dotację?

Rozliczenie dotacji następuje zawsze po zakończeniu realizacji danego zadania oraz na podstawie złożonego wcześniej sprawozdania. Należy mieć świadomość tego, że zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami w terminie wskazanym w zawartej wcześniej umowie. Sprawozdanie na ogół składa się w siedzibie […]

W jaki sposób przeprowadzić rozliczenie dotacji?

Chcąc dokonać rozliczenie dotacji, zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego, czyli dotacji na formularzu określonym przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zdania publicznego oraz […]

Rozliczenie dotacji – obowiązek zleceniobiorcy

Decydując się na działania związane z realizacją zadania publicznego, pamiętać należy o tym, że istnieje konieczność dokonania ogółu działań, które ogólnie określić można mianem rozliczenia przyznanej dotacji. Rozliczenie dotacji nastąpić musi na ogół w nieprzekraczalnym terminie trzydziestu dni od dnia zakończenia realizacji inwestycji (o tym […]

Jeśli inni mogą, to ty również!

Rynek w Polsce został w ostatnim czasie zdominowany coraz większą ilością nowych firm, małych i średnich przedsiębiorstw, które pojawiają się z dnia na dzień, zajmują pewną przestrzeń i starają się zadomowić wśród innych firm zajmujących się podobną działalnością. Mimo, że początkowo konkurencja niezbyt przychylnie patrzy […]